Mobil

42436202

Email

Info@fortunahealing.dk

Åbningstider

Lør. - Søn: 9.00-14.00

Få tips til hvordan du kan få det bedre, når du har en depression

Jeg har altid været optaget af hvorfor nogle mennesker bliver deprimeret og hvorfor andre ikke gør det. Og har tænkt over, hvordan man kan få hjælp til en depression. Mennesker kan være ude for næsten nøjagtig de samme svære oplevelser og for nogle vil det føre til depression og for andre vil det ikke røre dem overhovedet. De fortsætter livet med glæde og styrke.

Jeg har også interesseret mig meget for, hvad man så kan gøre for at få det bedre, for at få hjælp til depressionen, når man har en depression. Jeg har læst meget forskelligt om det. Herunder kan du læse lidt om hvilke bud den kendte coach, Broke Castille, har på, hvad man selv kan gøre for at få det bedre, når man har en depression.

At have en depression kan føles som at gå i en tåge.
At have en depression kan føles som at gå i en tåge.

Depression

Mange mennesker, som har en depression, føler sig ofte skamfulde over det. Man føler måske at der er noget galt med en, når man er deprimeret. Dette er dog ikke en særlig nyttig følelse. For når man allerede ér deprimeret, så kan denne følelse af skam gøre depressionen endnu værre.

Der er ikke noget galt med dig

Når man er deprimeret, så er det ikke fordi der er noget galt med en. Depression er noget, som foregår inde i ens hjerne. Og din hjerne er ikke dig og det menneske, som dú er.

Hvad der sker i din hjerne kommer af mange ting. Det er fx vores menneskelige evolution, det er forskellige former for programmering, vi har fået gennem vores opvækst, det er vores gener, vores opdragelse, den kultur og det miljø vi lever i og er en del af og meget mere.

Altså er den du er, det mennesker, som er skabt af alle disse ting. Nogle vil måske føle at de ikke er noget værd, fordi de er deprimeret. Det er fordi vi bliver forvirrede, når vi er deprimeret. Men det er ganske simpelt fordi der er noget i din hjernen, som ikke fungere optimalt. Det er ikke fordi der er noget galt med dig som menneske.

Oplevelser fra barndommen

Hvis du konstant bekymrer dig og har angst, så kan det komme fra oplevelser i din barndom. Det kan være, hvis du ikke ved hvordan du har skullet arbejde med og bearbejde svære oplevelser i barndommen og hvis du ikke har været i stand til at føle dine følelser. Dette fører til udmattelse fordi du hele tiden ubevidst prøver at undgå de svære følelser og dette kræver meget energi. Hvis denne undgåelsesadfærd og dermed udmattelse – står på gennem længere tid, så kan dette føre til depression.

Når man er deprimeret, så føler man sig ikke nødvendigvis ked af det og sorgfuld. Nogle føler en tomhed hvor de egentlig burde føle følelser. De kan føle, at der intet håb er, de kan føle sig hjælpeløse, de kan føle at ingenting betyder noget.

Andre mennesker siger måske til dem, at de skal tage sig sammen og blive i bedre humør. Men det kan man ikke, hvis man er meget deprimeret. Man føler bare håbløshed, hjælpeløshed, man har ingen motivation til noget, man har ingen ønsker om noget og man har ingen lyst til noget som helst.

Forskellige symptomer på depression

De symptomer, man får hvis man er deprimeret, kan faktisk være meget forskellige fra mennesker til menneske. Hoved-symptomerne er at man føler sig hjælpeløs, man har ikke interesse i noget, man har ingen motivation til noget, man føler sig overvældet af selv små ting, man vil sove hele tiden, men når man prøver at sove, så kan man heller ikke det. Man mangler generelt lyst.

 Mange føler også skam. De føler, at de ikke burde føle det som de gør og de føler måske skam over, at de ikke vil tage medicin. Nogle ønsker ikke at tage medicin fordi de tænker, at hvis de tager medicin, så er det det samme som at indrømme at de virkelig er syge, at de fejler noget og at der er noget alvorligt galt med dem. De tænker måske også, at de kan blive afhængige af det

For nogle mennesker kan medicin hjælpe. Det kan gøre, at man lige kan komme op over overfladen. At man kan komme så meget op over overfladen, at man kan få lige netop så meget energi, at man kan begynde at arbejde med at få det bedre. Man kan så få de kræfter og det overskud, der skal til for at man kan starte rejsen ud af depressionen. Man kan få nok interesse og motivation til at begynde denne rejse.

Hvorfor er jeg deprimeret?

Nogle spørger måske sig selv, hvad kom først: Kom min depression fordi jeg har hormoner i hjernen som skabte depressionen. Fordi min hjerne ligesom er prædestineret for at have en sådan kemisammensætning (via gener måske). Eller er det sådan, at jeg selv har skabt denne kemi i min hjerne ved at have bestemte tilbagevendende og gentagne negative tankemønstre og at denne kemi så har ført til en depression.

Men faktiske behøver man ikke tænke så meget over dette. Hvis du er der i dit liv, hvor du har en depression og du føler at det påvirker dig rigtig meget og du gerne vil ud af det, så man du i stedet spørge dig selv, hvad vil og kan du gøre ved det?

For nogle kan det dog være en hjælp at finde ud af hvorfor depressionen er kommet. Men det er ikke nødvendigt at finde ud af det for at få det bedre.

Depression og tanker

En depression kan starte med at man har negative tanker, som så bliver til flere negative tanker og som så bliver til en endeløs negativ ond cirkel.

Der sker ofte det, at det starter med vores tankemønster. Tankemønstret bliver mere af mere negativt. Hvis vores negative tanker er så indgroet efterhånden og er blevet meget vedholdende, så kan det blive en vane. Så kan det blive en stor del af vores liv og vi kan efterhånden virkelig blive viklet ind i disse negative tankemønstre. For at komme ud af dem, bliver det nødvendig med en interesse i eller en motivation for at kunne forandre sig. Der er brug for dette for at man kan komme ud af denne onde cirkel.

Nogle gange er der bare ikke nok energi til at kunne ændre dette tankemønster og så er det godt at kunne bruge en psykolog eller læge. Hvis man hár nok energi, så er der forskelige ting, man selv kan gøre. Se længere nede i teksten.

Hvordan oplevelser påvirker os

Nogle mener, at depression kun kommer af oplevelser, oplevelser som sker udenfor os og som vi ikke har haft indflydelse på. Det er svære oplevelser og situationer som vi er ude for i vores liv. Hvis vi har haft et meget hårdt liv, hvis nogle har været onde mod os. Altså at depression kun kommer af noget som er udenfor os selv.

Men det er ikke sandt. Man kan se mennesker, som går gennem meget svære oplevelser og som slet ikke bliver deprimeret.

Og mennesker som bliver meget deprimeret af de sammen oplevelser. Vi mennesker er forskellige . Så det er ikke kun ud fra det vi oplever, altså det som sker udenfor os. Det kan også være noget indre. Forskellige hjerner tænker og arbejder altså forskelligt.  

Det er vigtigt at forstå, at depressionen ikke kun er skabt af noget udenfor os selv. Hvis depressionen var det, så havde vi ikke mulighed for at ændre på noget for at få det bedre. Det er vigtigt, at vi faktisk hár muligheden for at ændre på vores deprimerede følelser og få det bedre.

Kan vi gøre noget for at depressionen bliver værre eller bedre?

Der findes ting, som gør depressionen værre og der findes ting, som kan hjælpe til at du bliver mindre deprimeret. Disse ting kan ikke som sådan helbrede depressionen, men de kan gøre, at du får det bedre og at du stille og roligt begynder at bevæge dig ud af depressionen.

Faktorer, som kan være medvirkende til at vi får det værre, når vi har en depression

At føle sig som offer

Hvis du har en stærk følelse af at du er offer. Og hvis du ser alle andre som gerningsmand.

Det kan være i forhold til ting, der sker i dit liv nu. Men det kan også være i forhold til ting, som er sket tidligere i dit liv, fx tilbage i din barndom. Det er vigtigt, at du ser på de historier du fortæller dig selv om dig selv og hvad der er sket i dit liv. Hvilken roller har du der, hvilken rolle har du givet dig selv. Er du offer der?

Selvhad

Siger du dårlige ting om dig selv til dig selv? Siger du negative ting om dig selv?

Det kan være fordi du ikke føler som du synes at du burde føle. Du føler måske negativt om dig selv fordi du har en depression. Det kan være fordi du ikke handler og gør, som du føler at du burde handle og gøre. Dette gør depressionen værre.

At være skamfuld over sin krop

At føle skam over sin krop. Du overspiser måske fordi du har det dårligt. Du føler at du burde tabe dig. Dette fører til endnu mere depression og det bliver bare en ond cirkel. Du hader din krop og hvordan den ser ud.

 Det kan være, at du bliver ligeglad med dit hår, ikke går i bad, ikke skifter tøj. Dette er bare en ond cirkel, som gør, at du får det endnu værre.

At have fokus på fortiden

Det er dårligt, at have meget fokus på fortiden og alle de dårlige oplevelser, man har haft. At ruge over fortiden og hvad der er sket der. At fortryde det som er sket, at fortælle sig selv sørgelige og sorgfulde historier om fortiden – og om hvad der skulle have været anderledes.

At bebrejde sig selv og andre

At bebrejde dig selv og at bebrejde andre. Bebrejder du det som er sket i dit liv og hvad du har gjort? Dette gør depressionen værre. Det har faktisk en dobbelt effekt her fordi du både bebrejder andre for det de har gjort mod dig (du er offer) og du bebrejder også dig selv for det som du har gjort mod andre (du er skyldig). Du er altså både offer og den skyldige.

At klage

Man kan klage rigtig meget, uden at man selv er klar over det. Det kan foregå meget ubevidst. Det kan være meget konstant, hvor man hele tiden ser efter de negative ting i livet og faktisk søger efter de negative ting.  

Undgåelsesadfærd

Man forsøger at undgå de følelser, som er svære. Det kan føre til udmattelse.

Det kan kræve meget energi hele tiden at skulle undgå de svære følelser, som hele tiden dukker op på vores vej gennem livet. At prøve at modstå og undgå dem. Det kan være ved at overspise, at drikke for meget, at bruge stoffer. Man prøver at undgå at føle de svære følelser og være i dem. Det er udmattende at forsøge sådan at føle de svære følelser hele tiden. Vægten bliver måske for stor, fordi man spiser for meget. Og efter dette fortryder hvad man har gjort. Dette fører til endnu mere depression. Man drikker måske også for at undgå følelser. Men alkohol er faktisk i sig selv depressionsskabende. Dette gør det hele værre. Prøv selv, at finde ud af om du har nogle former for undgåelsesadfærd og hvad der driver din undgåelsesadfærd.

Faktorer, som kan hjælpe os til at få det bedre, når vi har en depression

Hvad kan hjælpe til at man får det bedre og bliver mindre deprimeret?

Hvad kan vi egentlig gøre selv, for at få oparbejdet så meget energi at vi får kræfter til at arbejde på at komme ud af depressionen. Her kommer nogle forslag til dette.

At arbejde med tankerne

Vi må huske på, at vi ikke er vores hjerne. Vi er ikke vores tanker. Og vi er ikke vores depression.

Vi er hele mennesker og det er vores hjerne, som skaber depressionen.

Vi må prøve at skille os selv fra vores tanker. Så kan vi se på vores tanker udefra og højere oppe fra. Her kan vi bevidst beslutte, hvad vi vil tænke.

At fokusere på fremtiden

Vi skal ikke ruge over fortiden. Vi skal ikke dømme det som er sket i fortiden. Der er muligheder i fremtiden. Vi skal have fokus på fremtiden og de muligheder, der ligger her for os.

Du føler måske, at du er et sted hvor du endnu ikke kan fokusere på fremtiden fordi du stadig er svært påvirket af din depression. Men så kan du starte med nogle af de andre forslag, som står herunder.

Du kan begynde at forstille dig en bedre fremtid. Du kan nemlig godt kontrollere din forestillingsevne.

Du kan forstille dig, at der sker noget positivt i fremtiden. Bare selve det at forestille dig at du en dag får det bedre, det kan i sig selv generere nogle positive tanker som så kan give dig mere energi, som kan få dig ud af spiralen af negative tanker.

At lave planer og sætte sig mål

Du kan begynde at lave planer og sætte dig nogle mål for hvordan du kan få det bedre. Det kan være blot ganske små mål. Det kan være mål, som du skal nå indenfor en uge eller det kan være mål, som skal nås indenfor en længere tidsperiode. Disse planer og mål kan hjælpe dig til at begynde at bevæge dig ud af spiralen og ind i en bedre fremtid.

Det kan i begyndelsen være temmelig svært for dig at følge dine planer. Derfor er det også vigtigt at lave planer og mål, som er realistiske. Det kan fx være blot det at gå en tur på 5 minutter hver dag. Bare det at komme ud af sofaen og ud af døren og få noget frisk luft. Det kan være guld værd. Du viser på denne måde også, at du ærer dig selv og at du kan stole på dig selv.

At lave fysiske øvelser

At lave forskellige øvelser for kroppen er også utroligt vigtigt. Det kan både påvirke din blodcirkulation, opbygningen af muskler, men faktisk også hormonerne i din hjerne. Prøv at tvinge dig selv til at lave øvelser hver dag. Det kan bare være 5 minutter.

At fylde sin hjerne med positive ting

Du kan fx høre positive pot cast på nettet, du kan læse positive bøger. Gør alt hvad du kan for at fylde din hjerne med positive tanker af alskens slags. Det kan også være at læse selvhjælpsbøger, at se komedie film og lign. Dette vil hjælpe dig til at bevæge dig ud af den onde cirkel af negative tanker og dette vil føre til at din depression efterhånden bliver mindre og minder.

At lave beslutninger om stort og småt i sit liv

At tage en beslutning om hvad der skal ske i ens liv, stort eller småt, kan faktiske have rigtig stor betydning for hvordan man har det psykisk. Når man er deprimeret kan man have en tendens til at være ligeglad med mange ting.

Så det, at beslutte sig for om man vil det ene … eller det andet, det er faktisk rigtig godt. Du viser dermed dig selv, at du ikke bare er ligeglad med det hele, at du faktiske interesserer dig for noget. Det vil også gøre, at du kommer til at føle at du har mere styr over dit liv og hvad der sker i det. Det giver dig dermed – måske på det ubevidste plan – en større følelse af styrke.

De beslutninger, du tager, det kan sagtens være ganske små beslutninger. Det kan fx være, hvis du skal ud og spise og din kæreste spørger dig, hvor du vil spise. Eller det kan være hvis du skal ud og køre en søndagstur med din kæreste og han spørger dig hvor du synes, I skal køre hen.

At se efter det positive

Selv om du har det dårligt psykisk, så kan du godt tvinge dine tanker til at prøve at se efter alle de små som store positive ting der findes i dit liv og omkring dig. Det kan være små og måske banale ting som; at man har elektricitet i huset, at vi har adgang til frisk vand i hanerne, at vi har tag over hovedet og et hjem, at dit tæppe i stuen faktiske er rigtig flot eller andre lignende ting.

At gøre noget ud af sig selv

Dette kan faktisk også betyde rigtig meget for ens psykiske velbefindende, at man gør noget ud af sig selv. At tage et bad hver dag. At få tøj på og ikke bare gå rundt i sin pyjamas. Når man er deprimeret, har mange lyst til bare at gå rundt i sin pyjamas eller joggingbukser. Man har så lidt energi at man ikke orker at tage tøj på og at komme i bad. Men faktisk så kan det, at tvinge sig selv til disse, egentlig små ting, gøre at man bagefter bliver i bedre humør og at man får mere energi også. At du får mere energi og mere lyst.

Så prøv at bede dig selv om mere end du lige umiddelbart orker

Der er også godt at få redt sin seng hver dag og få ryddet op på værelset. Det er fordi, det som du ser omkring dig, det påvirker dine tanker meget – på det ubevidste plan. Så hvis du ser en uredt seng og en masse rod, som jo er et udtryk for hvordan du har det inden i, så får du det bare endnu værre indeni.

Det er også godt at rede sit hår og måske sætte det og at tage makeup på, hvis det er det man plejer at gøre, når man har det godt. Sådan kan man ændre noget indeni – ved at ændre noget udenpå og udenfor dig selv.

Dette vil også føre til, at du får en større følelse af at du har styring på dit eget liv og dermed at du har mere styrke end før du gjorde det. Dette vil igen føre til at du får en lille smule mere energi, som kan hjælpe dig med at kunne lave flere planer og indføre flere (små som store) tiltag, som kan føre dig ud af depressionen.

Der findes metoder, som kan hjælpe dig til at få det bedre, hvis du er deprimeret.
Du kan starte rejsen ud af depressionen i dag – også med ganske små skridt

Begynd din rejse ud af depressionen

Jeg håber, at du kan bruge disse råd og at de kan hjælpe dig til at begynde starten af rejsen ud af depressionen.

Jeg tror bestemt, at der findes en vej ud af depressionen og at det er muligt for alle mennesker. Det er bare med at få begyndt den og så at holde fast i den. Du kan tage den i det tempo, som du finder bedst. Det vigtigste er, at du får startet op og at du kan se, at det faktisk hjælper – også selv om det er ganske små skridt, du tager.


Læs om healing for depression

Har du lyst til at læse lidt om hvordan jeg hjælper mennesker, der har depression (og angst og stress) via mit arbejde med healing, så kan du kikke på min side om dette. Klik på linket herunder:

Healing for depression

Spirituel coaching

Du kan også læse på min side om hvordan jeg arbejder med spirituel coaching. En metode, som også er meget egnet til mennesker med depression. Du får her link til to sider, som fortæller om spirituel coaching m.m.:

Spirituel coaching

Kom i balance

Følg mig på de sociale medier

Du kan følge mig på Facebook eller Instagram. Så er du altid opdateret, når der kommer nye blogindlæg, kurser, tilbud eller andet.

Gode artikler