Mobil

42436202

Email

Info@fortunahealing.dk

Åbningstider

Lør. - Søn: 9.00-14.00

Jeg har altid været interesseret i, hvad tid er – om der overhovedet findes tid. Jeg har ligeledes interesseret mig rigtig meget for, hvad det nu er med de dimensioner, som alle altid snakker om. Og hvad betyder egentlig ascension? Herunder kan du se noget af det, jeg har fundet frem til. Det er jo nogle store begreber, at beskæftige sig med. Så nedenstående lille blogindlæg er blot en lille del af hele det spændende område, som omhandler tid, dimensioner og ascension.

Tid og dimensioner
Tid og dimensioner.

Menneskehedens udvikling er accelereret siden 2012

Vi mennesker er i gang med en stor udvikling for tiden. Det har vi sådan set været siden år 2012. Og selvfølgelig også før dette år. Men i 2012 tog det rigtig fart. Her begyndte der for alvor at komme nogle højere vibrationer ind over jorden. Disse vibrationer – eller frekvenser, kan man også kalde det – de har gjort, at vi har udviklet os åndeligt, spirituelt og personligt rigtig meget de sidste år.

For nogle kan det være svært at se, hvor meget vi har udviklet os og om vi overhovedet hár udviklet os. Men den måde, man kan se det på, det kan for mange mennesker være via de små nuancer i hverdagen.

At få kontakt til dit Højere Selv

Du kan mærke det, hvis du prøver at ”tjekke ind hos dig selv”. At tjekke ind hos dig selv, vil sige, at du prøver at stoppe op, føle efter hvordan du har det i din krop, og tænke over hvad du føler lige nu. Ligesom prøver at få kontakt til dig selv – og forbinde dig til dig selv. Dette kan du blandt andet gøre via meditation.

Når du på denne måde prøver at forbinde dig med dig selv, så vil du også få kontakt til dit Højre Selv. Det er her vigtigt, at du har fokus på og tager udgangspunkt i dit hjertecenter. Det er fordi hjertecentret, er det sted og det af vores energi centre, som bedst kan hjælpe os med at få forbindelse til vores Højere Selv. Ved at lave denne forbindelse, så vil du få mulighed for at kunne se på dig selv og dit liv ud fra et multidimensionalt perspektiv.

Illusionen om vores adskilthed fra Gud

Oprindelig har vi alle – i tidernes morgen – taget en beslutning om, at vi ville være med i at spille et spil. Det er et spil, som foregår i 3. dimension. For at kunne være med i dette spil, så var vi nødt til at sænke vores frekvenser og gå “ned” i den fysiske verden. Ved at sænke vores frekvenser, så fik vi mulighed for at glemme, hvem vi i virkeligheden er og hvad vi i virkeligheden er – og hvor vi kommer fra. I virkeligheden er vi Guddommelige væsener og i virkeligheden kommer vi fra Den Guddommelige Kilde. Vi har den gang “nedsænket” os selv (vores sjæl) i en fysisk krop. Den fysiske verden består af et meget tungere fysisk stof end det, vi kommer fra. Det befinder sig på nogle helt andre frekvenser. For at kunne være i det tungere fysiske stof, som findes på jorden, så bliver vi nødt til at leve i en illusion. Det er illusionen om, at vi er adskilt fra Guddommen. Derudover går illusionen ud på, at der altid er noget vi mangler. Det kan være, at vi ønsker at få flere penge, at vi ønsker et større hus, at vi ønsker en bedre partner osv. Vi spiller altså med i et spil. Og dette spil spiller vi gennem dualiteter og modsætninger.

Denne – nedsænkning eller nedstigning – er vi nu på vej ud af eller op af – og det er det, man kalder ascension.

3. dimension og illusionen og tiden

I 3. dimension lever vi således i en illusion om, at vi er adskilt fra Gud. Derudover lever vi også i en illusion om tiden. Vi tror, at tiden er lineær. Det er den ikke i virkeligheden. Vi har dog brug for at kunne have en illusion om at tiden er lineær, ganske enkelt for at vi kan spille med i 3. dimension.

Vi lever ligeledes i en masse overbevisninger om, at vi ikke er gode nok, at vi ikke er elskværdige osv. I virkeligheden er vi jo gode nok, ganske simpelt fordi vi er guddommelige.

Det spil, som vi er med i, det kan man også se som et stort eksperiment.

Descension

For længe, længe siden besluttede vi mennesker os for at gå ned på jorden og at gå ned i en verden, som befinder sig i 3. dimension. Denne ”nedstigning” kan man kalde descension. Vi gik fra det Guddommelige og ned til det menneskelige – den tungere fysiske verden. Vi gik ned, for at deltage i et spil. Et spil, som skulle udvikle os som sjæle. En del af dette spil, går også ud på, at vi glemmer hvem og hvad vi er. Vi glemmer også, at vi i virkeligheden er skabende væsener. Vi gik med til dette spil, fordi vi ville undersøge hvordan det, at glemme at vi er guddommelige og det at leve i 3. dimension, hvordan dette ville forandre vores valg og forandre vores oplevelser. Og hvordan det kunne udvikle os.

Medfølelse

Noget af det, som man kan mestre på jorden, det er medfølelse. I 5. dimension, der ved man, at man er et skabende væsen, at man er i stand til at skabe alt. At alt kan skabes, lige meget hvad man ønsker. Og hvis der er noget, man ikke bryder sig om, så skaber man det bare om. Derfor er der ikke noget medfølelse der. Men her i 3. dimension, der føler man medfølelse for andre. Det kan fx være, hvis andre mennesker eller dyr har smerter eller lider. Så medfølelse – det var altså noget at det, vi gik ned, for at lære om.

Om 3. og 4. dimension og tid

I virkeligheden er vi 4. dimensions væsener. Men i 4. dimension har man en meget formbar matrix. Her kan man let bruge forskellige roller til at spille med i spillet. Og det kan man gøre på ethvert tidspunkt.

3. dimension er meget mere fast. Her er det fast med illusionen om adskilthed fra gud og illusionen om, at tiden er lineær. I virkeligheden er tiden ikke lineær. Tid er i virkeligheden blot en markør for en begivenhed. En lineær tid findes i virkeligheden ikke. Man kan faktisk manipulere med tid. Man kan projicere sig selv – til et hvert sted i tiden.

Hvis man kan slippe illusionen om tiden, så bliver det muligt for os at træde ud af den – og at manipulere med vores virkelighed. Dette er dog slet ikke muligt endnu for størstedelen af menneskeheden. Netop fordi de allerfleste af os, stadig befinder os i 3. dimension.

3. dimension og 5. dimension har hver deres fastsatte regler. I 5. dimension, der ved du, at du er forbundet med alle og alting, på alle tidspunkter. Du ved, at du er et multidimensionalt væsen. Du ved, at tiden er en illusion.

4. dimension hjælper os gennem ascension

Fordi der er så stor forskel på 3. dimension og 5. dimension, så blev man nødt til at indsætte en hel ekstra dimension. Dette er for at hjælpe os menneske til at kunne skifte, når vi skal skifte fra 3. dimension til 5. dimension. Og hjælpe os til at kunne forstå, hvad det betyder, hvordan det er at have en tæt, kompakt, fysisk, krop. At fjerne alle filtre og programmer for at kunne forhøje sine frekvenser, så meget at man faktisk krydser dimensionernes grænser – for herefter at startede et nyt spil. Vi havde brug for en hel dimension for at kunne gøre det.

Vi gjorde det på vejen ned. Det var en del af spillet om desension / nedstigning, og ascencion / opstigning. Vi gjorde det på vejen ned og vi gør det også på vejen op. Så lige nu er vi faktisk i 4. dimension. Men vi kører stadig på 3. dimensions programmering for det meste. Faktisk, så ligger 90-95 % af menneskehedens programmering stadig på 3. dimensions niveau. Vi har derfor stadig en illusion om, at vi er i 3. dimension. Men det er vi ikke. Vi har allerede opgraderet os selv og er i gang med at ændre vores kroppe – og vores lyskroppe – og dette helt ned på ændring af vores DNA-struktur. Der er en masse i gang – fra den åndelig side af – for at der nu kan køres mere lys gennem vores kroppe. Lys er i virkeligheden blot en energi fra Guds Kilde. Så vi er faktisk i gang med at opgradere vores forbindelse til det Guddommelige. På denne måde vil det efterhånden blive muligt for os, at kunne køre højere og højere vibrationer gennem vores energi system.

Hvordan kan vi selv hjælpe ascension på vej i vores liv?

Vi kan også selv hjælpe med til at det bliver lettere for os, at der kører højere frekvenser gennem kroppen. Vi kan selv gøre noget for at opgradere vores system. Den måde, hvorpå, vi bl.a. kan opgradere vores system, det er ved ganske simpelt at slippe de filtre og de systemer, som fortæller os, at vi ikke er forbundet med og en del af Den Guddommelige Energi.  Vi kan ganske simpelt begynde, at tænke mere i, at vi faktisk i virkeligheden er en del af Det Guddommelige.

Når vi centrer os og prøver at få kontakt til vores Højere Selv, så ved mange af os allerede godt, at vi er en del af Den Guddommelige Energi. Det er dog vigtigt, på nuværende tidspunkt, at vi netop forbinder os til Den Guddommelige Energi og centrerer os – for at kunne få adgang til denne information og for virkelig at føle det i vores indre. Her vil vi også kunne fornemme både os selv og verden og livet – uden de filtre og programmeringer, som vi normalt ser os og verden ud fra. Vi vil her kunne se og fornemme verden og livet ud fra et helt andet – åndeligt og højere – perspektiv.

Vi vil pludselig kunne se, hvor meningsløst, det er med krig, vold og diskussioner. Og vi vil efterhånden føle, at vi ikke har lyst til at være en del af og deltage i sådanne energier. Det kan være ned på helt små plan. At vi fx ikke længere går ind i diskussioner på vores arbejdsplads, at vi ikke længere bliver opildnet og vrede over det andre siger, at vi ikke har den store lyst til at se og følge med i al den ondskab og lidelse, der vises i TV avisen.

Det kan være rigtig mange måder, vi kan opleve det på i vores eget liv og hverdag. Men for det meste vil det komme som små og subtile ændringer i vores holdning til os selv, vores liv og det, som sker omkring os.

Gode artikler