Mobil

42436202

Email

Info@fortunahealing.dk

Åbningstider

Lør. - Søn: 9.00-14.00

Vi mennesker har både en fysisk krop og en energetisk krop. Denne energetiske krop er opbygget som et energisystem. Dette energisystem består både af vores chakrasystem og af vores aurasystem. Vi har flere forskellige auraer, som relaterer sig til forskellige vibrationsniveauer. Det er bl.a. den æteriske aura, den astrale aura og den mentale aura. Det er disse auraer, jeg vil skrive om i dette blogindlæg. Når jeg nævner aura og energikrop, så er det altså generelt hele aurasystemet, jeg tænker på.

Aura
Auraen

Vores energikroppe spiller en afgørende rolle i vores spirituelle helbred. Noget som er meget vigtigt for hvor god en tilstand, vores energikrop er i, det er den måde, hvorpå vi tænker og føler.

Hvis vores aura er i en god tilstand og altså er stærk og sund, så føler vi os stærke og sunde i vores fysiske krop og i vores sind. Hvis energien flyder let og uden forhindringer (blokeringer), så har vores aura det godt. En god og sund aura kan bibring os et beskyttende energifelt omkring os.

Hvis vi forbinder os til vores aura og får fornemmelse for den, så bliver vi også i stand til at tune ind på den spirituelle verden, som er omkring os. Vi kan også få forbindelse til vores eget indre og på denne måde få forbindelse med den indre viden, der ligger i os. Har vi en sund aura, kan vi få en ren og stærk kommunikation med den spirituelle verden. Det kan fx være til vores guider, engle og vores Højere selv.

Hver aura ser forskellig ud

Hver persons aura består af et helt unikt energifelt. Dette energifelt svinger på forskellige niveauer / vibrationer. Det resonerer derfor på forskellig måde, med de mange forskellige andre energier, som vi omgiver os med.

Man kan på denne måde se vores aura som levende. Det lys eller de vibrationer, som ligger i hvert enkelt menneskes aura, det er forskelligt og det varierer i intensitet. Det er både på forskellige tidspunkter af dagen / natten og på forskellige tidspunkter af dit liv. Hvert menneske resonerer forskelligt på andre energifelter. Når to energifelter mødes, så kan de enten svinge positivt sammen eller de kan svinge negativt med hinanden. Det afhænger af, hvordan det enkelte menneskes aura er sammensat i vibrationer.

Vores aura har mange muligheder i sig og man kan med fordel arbejde med auraen for på denne måde at få beskyttelse for uønskede energier og vibrationer fra andre. Det kan være både for andre mennesker, for bestemte omgivelser eller for andre tankeformer. 

Hvis man har renset sin aura og arbejdet med den på forskellige måder, så vil man efterhånden få en sund aura og så er det lettere at kunne forbinde sig til sit Højere selv gennem indre arbejde. Vi får også lettere ved at få adgang til indre guidning og viden. En guidning og viden, som vil være ren og klar fordi den kommer fra vores indre og fordi den ikke vil være påvirket af andre åndelige energier af forskellig slags, som kan have sat sig i vores aura. 

Dømmekraft og skelneevne

Der findes i dag mange mennesker, som har evnen til at kunne åbne op til spirituelle energier for at få guidning og råd. Her er det dog vigtigt, at man først og fremmest bruger sin sunde dømmekraft og sin skelneevne. Det er vigtigt, fordi du kan få forbindelse til både højere og lavere energier.

Hvis du er et menneske, som ofte arbejder med din aura, altså et menneske, som arbejder på at få højnet dine frekvenser / dine vibrationer, måske for at du på denne måde kan blive i stand til at kunne få forbindelse til positive, lyse og højere væsener, så vil du også opleve, at der i den åndelige verden, ikke kun findes gode energier med gode intentioner. Der findes faktisk også disharmoniske energier, som ikke nødvendigvis har gode hensigter med kontakten til dig.

Det er derfor godt, at man forbinder sig til højere og lyse væsener, som fx Ærkeengle, før man begynder arbejdet. Det er ligeledes vigtigt, at man er grundig omkring at forberede sit rum. Det kan fx være, at man beder lyset om beskyttelse. Det er også vigtigt, at man forbereder sin egen energi. Det kan du fx gøre ved at du beder om lys og beskyttelse til dig selv. Herefter skal man også huske at forbinde sig med sit Højere selv, før man går i gang med at få kontakt til den åndelige verden.

At rense sin aura

Man kan rense sin aura på flere forskellige måder. Herunder kan du se nogle af de måder, hvorpå du kan gøre det.  

At rense sin aura via affirmationer og visualisering

Arbejder du på at styrke din aura, så vil den også være med til at give dig bedre beskyttelse mod uønsket energi. Dette kan du fx gøre ved brug af visualisering og meditation.

Du kan blandt andet styrke din aura ved at rense den.

Det er også vigtigt, at du husker på og forstår, at alt er energi og at vi kan manipulere med energi med vores tanker. Derfor er vores intentioner så betydningsfulde og derfor kan vi via intentioner, forestillinger og fx affirmationer, let arbejde med vores energi, både i chakrasystemet og i aurasystemet.

Men hvordan kan man egentlig rense sin aura? Der er mange forskellige visualiseringsøvelser til dette. Her kommer et par stykker, som du kan prøve:

  • Du ser over dig et stort hvidt lys. Du ser hvordan det hvide lys skinner på dig og hvordan det vasker al det mørke, der måtte sidde i din aura, væk.
  • Du kan også forestille dig en himmel over dit hoved. På denne himmel kommer en regnbue til syne. Regnbuen skinner ned på din krop og lyset fra den går gennem din aura og renser den med alle regnbuens farver – renser den for alt, der er negativt og som ikke hører dig til.

Måske synes du, at den ene øvelse herover, er bedre end den anden. Du kan prøve dig frem og føle efter. Det er forskelligt fra mennesker til menneske, hvilken form for visualisering, der virker bedst for den enkelte.

At få en stærkere aura

Du kan styrke din aura og på denne måde kan du medvirke til at din aura virker endnu mere som en beskyttelse for dig.

Herunder kan du se lidt tips til hvordan du kan få balance i din aura og herved gøre den stærkere:

At finde forstyrrelser i auraen

Når du begynder at arbejde med auraen, kan du fx lave nogle visualiseringer. Men du kan også arbejde med din energi via meditation – og det, man kan kalde selvhealing. Se mere om, hvordan du kan gøre dette herunder. Når du arbejder med denne metode, så er det godt hvis du er tålmodig og blid ved dig selv i processen. Det kan nemlig godt være lidt hårdt, da der kan komme nogle ting op til overfladen, som kan have svære følelser i sig.

Når du arbejder med meditation og selvhealing, så skal du være opmærksom på, at den frigørelse af blokeringer og gammel stagneret energi, som du sætter gang i, det kan være blokeringer og energi, som har siddet dybt i dig og gennem lang tid. Derfor kan det være et meget dybt arbejde, du igangsætter. Og det er her rigtig godt, at have kærlighed og respekt for dig selv igennem processen.

At arbejde med en bestemt forstyrrelse

Når man skal rense sin aura, så arbejder man med sin intention.

Når du arbejder med selvhealing og rensning af auraen, så kan du arbejde ud fra, at du finder bestemte forstyrrelser frem og så arbejder på at få frigjort disse specifikke forstyrrelser.

Du arbejder her på at finde en bestemt type af forstyrrelse frem i din aura og herefter arbejder du med at få denne forstyrrelse frigjort. Se længere nede i teksten om hvilke former for forstyrrelser, der kan findes i vores auraer.

Man kan starte med at bede om, at man kan få kontakt til de forstyrrelser, som er klar til at blive frigjort.

De forstyrrelser, som kommer frem, det kan være både fra oplevelser, som du har haft i dette liv. Men også oplevelser fra tidligere liv, som stadig kan sidde i dit aurafelt. Derfor er det godt, hvis du fra starten af har et åbent sind overfor det, som du får kontakt til.

Du skal være forberedt på, at man aldrig kan vide i forvejen, hvad det er, som kommer op for at blive renset.

Du kan også få hjælp til at finde frem til dine forstyrrelser, ved at bede om hjælp fra dit Højere selv, dine guider eller fra engle.

Der findes flere forskellige slags forstyrrelser, som kan sidde i auraen. Her nævner jeg kun nogle af dem. Der findes flere end de nævnte.

Energier fra andre

Man kan ofte komme til at optage energier, som tilhører andre mennesker, i sin aura.

Det er især hvis man selv er et særligt sensitivt menneske. Men vi alle kan komme til at samle og optage energier fra andre i vores aura uden at vi lægger mærke til det. Det foregår helt ubevidst.

Disse energier kan være af mange forskellige slags og i mange forskellige former. Det kan være fx tanker eller følelser. De energier, man finder i auraen fra andre mennesker, kan ofte være tanke projektioner og endda også milde former for psykiske angreb.

Energetiske tråde

Hver gang vi kommer tæt på andre væsener, det kan både være dyr, mennesker m.m., så udveksles der energier og vi skaber en energetisk forbindelse.

Energetiske tråde er en energetisk forbindelse, som man har i sig. En forbindelse, som kan gå til og fra en anden person, et sted, en bestemt oplevelse, et bestemt objekt, eller vane m.m.

Når man arbejder med at finde og frigive forstyrrelser i sin aura, så er det bedste, at man altid beder om, at enhver energetisk tråd eller andre former for forbindelser til andre, må blive frigjort med kærlighed.  Det er endvidere også vigtigt at bede om, at den kun må blive frigjort, hvis det er det, som er det rigtigste for dig lige nu og her. Det kan nemlig være sådan, at der faktiske er nogle energetiske forbindelser, som har brug for at være til stede. Dette pga. din og andres åndelige udvikling. Det er ikke sikkert, at du selv kan se, at det mest rigtige vil være at en bestemt forbindelse er til stede. Derfor er det altid godt, at bede om at den kun bliver fjernet, hvis det er det mest rigtige.

I nogle tilfælde kan det mest rigtige ligeledes være, at en energetisk tråd kun bliver koblet fra i en midlertidig periode. Det kan være fordi, der på et bestemt tidspunkt i livet måske er forhold, som gør at det mest rigtige er, at en bestemt forbindelse ikke findes. Man kan her bede om, at den bliver afbrudt midlertidigt og at den kobles til igen, når det er passende.

Energetiske tråde kan være meget omfattende. De kan stække sig over både meget lang tid, men også over et stort rum.

De kan derfor også være forbundet til både nuværende livsoplevelser, livsforhold eller relationer. Men de kan også være forbundet til fortid, til fremtid og endda også til parallelle liv.

Når du er klar, så beder du om, at den energetiske tråd må blive frigjort, at den må blive koblet fra og at den må blive healet.

 Livløse objekter

Livløse objekter kan også have sat sig i auraen og du kan derfor også få forbindelse til sådanne former for energi. Her drejer det sig om energier, som på et tidspunkt er blevet skabt af dig selv eller af andre. Efter dette opretholder energien en form eller struktur af et objekt. Objekter kan relatere både til positive og negative minder. Disse objekter kan ligge i aurafeltet og stadig påvirke os. Også selv om det kan være mange år siden, at de er blevet skabt.

Der kan således i auraen ligge mange forskellige objekter. Det kan fx være en kniv, som er skabt en gang, hvor man har haft en meget negativ oplevelse og relation til et andet mennesker. Den er måske sendt fra en anden person, som havde stærke følelser af had. Det kan fx være at en sådan kniv kan ses liggende over hjertechakraet. Disse objekter holder på en negativ ladning. Nogle objekter er skabt af os selv. Andre er blevet sent ind i auraen fra en anden person eller fra en begivenhed.

Levende objekter

Disse objekter kan ses som levende og de ændrer struktur og form. De er skabt af tankeenergier. Når man renser sin aura og sådanne energier dukker op for at blive frigjort, så er det ofte objekter, som ligger på et ret lavt vibrationsniveau. Objekterne har derfor også ofte udseende af en ting, som vi associerer med lavere vibrationer. I nogle tilfælde kan disse objekter også have positive energier og dog alligevel ikke være passende. Når du arbejder med sådanne energier, er det ofte vigtigt, at du beder om hjælp fra dine åndelige vejledere og guider, da det kan være svært selv at skelne om sådanne energier bør forblive i auraen eller om de bør fjernes.

Nuværende og tidligere livs traumer og skader

Enhver skade eller traume, som sker for den fysiske krop, ér faktisk allerede sket i den energetiske krop. Her kan den have lavet skader på auraen og den beskyttelse, som auraen giver dig. Der kan enten være skabt en revne eller et hul. Hvis man har været ude for en operation, så vil der i ens aura også kunne ses en revne. Den mængde af energetisk skade, som manifesterer sig i den fysiske krop, kan variere meget. Dette er fordi fysiske og energetiske oplevelser først rører det auriske lag – før det kommer ind i den fysiske oplevelse. Hvis man har fået foretaget en operation eller man har fået en fysisk skade, så vil man ofte have brug for healing på sit aurafelt efterfølgende.

Når der foretages en operation i det fysiske og en skalpel skærer gennem huden, så hár der allerede været skåret gennem auraen før.

Der kan i auraen også ses huller og revner, som er skabt af psykiske skader. Det kan være, at man har haft en voldsom oplevelse på et tidspunkt i sit liv. Denne oplevelse kan skabe et hul i auraen og kan ses mange år efter at hændelsen er sket.

De forstyrrelser, som sidder i auraen, og som er kommet af en skade, fysisk eller psykisk, de kan blive healet gennem bøn, meditation og healing. Også det at arbejde med lysfrekvenser, kan heale auraen. Du kan her visualisere, at lyset healer og forsegler de revner og lækker der er i dit aurafelt.

Når du arbejder med at klarer og rense forstyrrelser og blokeringer fra dit aurafelt, så er det også altid godt at bede om at traumatiske begivenheder kan blive frigjort og helet.

Det var lidt om auraen, og hvordan den kan være med til at beskytte dig og hvordan du kan arbejde med at styrke din aura, således at den yder dig en endnu større beskyttelse.

Gode artikler